browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bałkany maj 2014

Moja ulubiona grupa kolejarzy tym razem postanowiła ruszyć na Bałkany, a ja razem z nimi ! : ) Zwiedzając po drodze Chorwację i Czarnogórę dotarliśmy aż do Albanii, która nas zauroczyła (a przynajmniej niektórych).