browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szwecja 2014

Poniżej fotorelacja z prywatnego wyjazdu na „stare śmieci” – odwiedzałam miejsce, w którym 7 lat wcześniej spędziłam pół roku. A ostatni tydzień to pobyt na klimatycznej farmie u przyjaciół ze studiów. Niesamowity czas : )